Login Form

KRUŠEVAC SEME
Privredno društvo KŠ-S D.O.O.iz Kruševca
KRUŠEVAC SEME
Uvoz, distribucija i veleprodaja semena, parkovskih trava i krmnog bilja
KRUŠEVAC SEME
visok kvalitet semena
KRUŠEVAC SEME
dugogodišnje iskustvo u oblasti semenarstva
KRUŠEVAC SEME
brzo i efikasno snabdevanje krajnjih korisnika

 

Obrada: 

- Osnovna obrada  25-30 cm dubine. Posle okopavina može samo tanjiranje. Obavezno dobro usitniti i poravnati.

Đubrenje: 

- Ako postoji mogućnost pre zasnivanja zaorati dobro zgoreo stajnjak 30-50 t/ha.

- Samo mineralna đubriva  - NPK  500 kg/ha.

- U godinama korićenja đubriti u rano proleće , pre početka porasta trava. 

- Posle prvog otkosa  prihrana KAN-om  100-200 kg/ha.

Setva:

- Sejalicama za strna žita, dubina 1-2 cm. Posle setve valjanje srednje teškim valjkom.

Prinosi:

- 10-15 t sena /ha,   60 t sveže zelene mase.

- Prinosi su mnogo veći , sa visokim procentom proteina, ako se kosi u fazi izbijanja generativnih  organa, seno ima 16-20 % proteina i 25 % celuloze.

Potpunije iskorišćavanje hranljivih materija iz zemljišta.

Moguće iskorišćavanje slabijih zamljišta.

Najbolji rezultati u brdskim područjima, pošto su zemljišta na nagibima, plitka, isprana, siromašna, kisele reakcije i izložena eroziji.

Svežija klima i više padavina pogoduje gajenju trava.

 

Visok kvalitet naših semena je potvrdjen i od strane mnogobrojnih kako domaćih tako i medjunarodnih institucija:

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)
JUGOINSPEKT BEOGRAD
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SOMBOR"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "S. MITROVICE"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SUBOTICA"

O nama

Privredno društvo „KŠ-S „d.o.o. iz Kruševca osnovano je 2008.godine i bavi se uvozom i distribucijom semena parkovskih trava i krmnog bilja od najrenomiranijih svetskih proizvođača semena.

KONTAKT

Konstantina Filozofa 3/2 Kruševac
037/430463; 064/4960325; 060/6262553

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subota
09:00 - 14:00