Login Form

KRUŠEVAC SEME
Privredno društvo KŠ-S D.O.O.iz Kruševca
KRUŠEVAC SEME
Uvoz, distribucija i veleprodaja semena, parkovskih trava i krmnog bilja
KRUŠEVAC SEME
visok kvalitet semena
KRUŠEVAC SEME
dugogodišnje iskustvo u oblasti semenarstva
KRUŠEVAC SEME
brzo i efikasno snabdevanje krajnjih korisnika

 

U praksi se veoma često javljaju slučajevi zatravljivanja specifičnih terena.

  • Tereni pod nagibom izloženi eroziji.
  • Tereni pored saobraćajnica, mostova, petlji, kružnih prolaza…
  • Jalovišta pored rudnika I termoelektrana koja treba revitalizovati
  • Smetlišta
  • Iskopi koji nastaju prilikom telekomunikacionih radova, građevinskih radova i sl.

Za svaki pojedinačni slučaj javiti se našoj stručnoj službi .

  

  

 

CENA MIXTURE PO KILOGRAMU JE - RSD                                             NARUČI

Visok kvalitet naših semena je potvrdjen i od strane mnogobrojnih kako domaćih tako i medjunarodnih institucija:

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)
JUGOINSPEKT BEOGRAD
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SOMBOR"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "S. MITROVICE"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SUBOTICA"

O nama

Privredno društvo „KŠ-S „d.o.o. iz Kruševca osnovano je 2008.godine i bavi se uvozom i distribucijom semena parkovskih trava i krmnog bilja od najrenomiranijih svetskih proizvođača semena.

KONTAKT

Konstantina Filozofa 3/2 Kruševac
037/430463; 064/4960325; 060/6262553

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subota
09:00 - 14:00