Login Form

KRUŠEVAC SEME
Privredno društvo KŠ-S D.O.O.iz Kruševca
KRUŠEVAC SEME
Uvoz, distribucija i veleprodaja semena, parkovskih trava i krmnog bilja
KRUŠEVAC SEME
visok kvalitet semena
KRUŠEVAC SEME
dugogodišnje iskustvo u oblasti semenarstva
KRUŠEVAC SEME
brzo i efikasno snabdevanje krajnjih korisnika

Bela detelina (Trifolium repens L.)

Višegodišnja zeljasta biljaka iz familije Fabaceae. Dugotrajna u pašnjačkim smešama , a pri kosidbi traje 4-5 godina.Podnosi kisela i slana zemljišta , više  nadmorske visine , pa čak i poplave. Seje se najviše u smešama za ispašu i kombinovano iskorišćavanje , a značajna je i kao medonosna i dekorativna biljka.

Setvena norma :12-14 kg/ha.

U ponudi sorta Merlyn po ceni  900,oo/kg.                                                       NARUČI

Bela detelina Bela detelina Bela detelina 

Bela detelina Bela detelina Bela detelina 

Smeša trava i leguminoza – Klasik

Visokokvalitetno seme odabranih sorti leguminoza i inostranih sorti travnih vrsta.Sastav je uravnotežen između travnih i leguminoznih komponenti i namenjen za setvu na zemljištima srednjeg kvaliteta neutralne do blago kisele reakcije.

Prinos zelene mase do 50 t/ha.

Prinos sene 10-15 t/ha.

Setvena norma 40 kg/ha.

Vreme setve kraj marta –do kraja aprila. U slučaju povoljnih uslova u pogledu vlage forsirati jesenju setvu.

Cena po kg  400,oo

NARUČI

 

Smeša travnih vrsta bez leguminoza namenjena za ekstremnije uslove i kombinovano iskorišćavanje putem kosidbe i ispaše. Na ovaj način se proizvodi kvalitetna stočna hrana na slabijim, siromašnim , blago kiselim zemljištima u brdskim područjima , gde je drugi način ratarske proizvodnje onemogućen.

Setvena norma : 45 kg/ha.

Vreme setve : kraj marta – kraj aprila. Jesenji rok: početkom septembra.

Cena po kg : 360,oo.

NARUČI

 

 

Izbalansiran sastav travnih vrsta sa crvenom detelinom u cilju povećanja tolerantnosti na kiselu reakciju zemljišta.

Setvena norma : 40 kg/ha.

Cena po kg : 400,oo.

NARUČI

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Visok kvalitet naših semena je potvrdjen i od strane mnogobrojnih kako domaćih tako i medjunarodnih institucija:

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)
JUGOINSPEKT BEOGRAD
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SOMBOR"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "S. MITROVICE"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SUBOTICA"

O nama

Privredno društvo „KŠ-S „d.o.o. iz Kruševca osnovano je 2008.godine i bavi se uvozom i distribucijom semena parkovskih trava i krmnog bilja od najrenomiranijih svetskih proizvođača semena.

KONTAKT

Konstantina Filozofa 3/2 Kruševac
037/430463 064/4960325

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subota
09:00 - 14:00