Izbalansiran sastav travnih vrsta sa crvenom detelinom u cilju povećanja tolerantnosti na kiselu reakciju zemljišta.

Setvena norma : 40 kg/ha.

Cena po kg : 400,oo.

NARUČI