VISOKI VIJUK  ( Festuca arundinacea )

Krmni tip je grubog izgleda i visine do 120 cm. Otporan prema mrazu i suši i podnosi visoki nivo podzemne vode . Izdržava periodično plavljenje do 30 dana i nosi ime „barski vijuk“. Izvanredno jaka i otporna trava i živi 8-10 godina.

U gustoj setvi norma je 40-50 kg /ha , u širokorednoj  25-30 kg/ha semena.

NARUČI