Obrada: 

- Osnovna obrada  25-30 cm dubine. Posle okopavina može samo tanjiranje. Obavezno dobro usitniti i poravnati.

Đubrenje: 

- Ako postoji mogućnost pre zasnivanja zaorati dobro zgoreo stajnjak 30-50 t/ha.

- Samo mineralna đubriva  - NPK  500 kg/ha.

- U godinama korićenja đubriti u rano proleće , pre početka porasta trava. 

- Posle prvog otkosa  prihrana KAN-om  100-200 kg/ha.

Setva:

- Sejalicama za strna žita, dubina 1-2 cm. Posle setve valjanje srednje teškim valjkom.

Prinosi:

- 10-15 t sena /ha,   60 t sveže zelene mase.

- Prinosi su mnogo veći , sa visokim procentom proteina, ako se kosi u fazi izbijanja generativnih  organa, seno ima 16-20 % proteina i 25 % celuloze.

Potpunije iskorišćavanje hranljivih materija iz zemljišta.

Moguće iskorišćavanje slabijih zamljišta.

Najbolji rezultati u brdskim područjima, pošto su zemljišta na nagibima, plitka, isprana, siromašna, kisele reakcije i izložena eroziji.

Svežija klima i više padavina pogoduje gajenju trava.