Sudanska trava ( Sorghum sudanense ) 

Jednogodišnja krmna kultura.

Seje se krajem aprila –početkom maja u količini 30-40 kg/ha.

Daje 3-4 otkosa godišnje.

NARUČI