U svom proizvodnom programu raspolažemo sa dovoljnim brojem pojedinačnih vrsta i sorata da ispunimo i specifične zahteve naručilaca. 

Obavezno obaviti početne konsultacije, izaći na teren i predložiti  nekoliko varijanti rešenja.

NARUČI