Aerifikacija                                                               Engleska-trava                                                      Jak napad bolesti

      

                      Lepota u zelenom                                                       Mixtura 6 u dvoristu                                            Dvorište u Novom Sadu

      

                          Odmor za oči                                                       Sečenje tepuh trave                                                      Smeša Panorama

       

              Smeša Panorama u dvorištu                                           Smeša trava za voćnjake                                        Smeša trava za voćnjake 

      

            Smeša trava za voćnjake                                                  Smeša za hlad                                                      Smeša za sunčane terene

      
                               Vrtna oaza                                                     Zelenilo pored Dunava                                                             Hidrosetva

Dvorište Paraćin ,Panorama   Paulovnija Krusevac   Paulovnija Krusevac
              Dvorište Paraćin, Panorama                                        Košenje travnjaka                                               Jutro u travnjaku

      
        Engleska trava ma lošem zemljištu                          Engleska trava pre prvog košenja                             Panorama posle dva košenja    

      
                   Raster travnjak                                                    Smeša Klasik u punom porastu                                Smeša trava u punom porastu 

      
                           Kopaonik                                                                        Kopaonik                                                                   Kopaonik  

      
                 Visoki vijuk u punoj zrelosti                                    Širenje bele deteline u travnjaku                                     Pokošena Smeša trava  

      
                                  Stadion                                                                      Stadion                                                            KRUŠEVAC SEME

      
                                                                                                        Lucerka u punom rastu                                     Smeša Klasik u punom porastu