Carvena detelina

Crvena detelina ( Trifolium pratense L.)

Posle lucerke to je najvažnija višegodišnja krmna leguminoza na oranicama. Za razliku od lucerke podnosi zemljišta sa nižom pH vrednošću , sa lošijom strukturom i u brdsko-planinskim područjima.Odlična je komponenta travno-leguminoznih smeša.

Vreme setve : polovina marta- polovina aprila i polovina avgusta-polovina septembra.

Količina semena : 18-20 kg/ha.

U našoj ponudi seme crvene deteline po ceni 520,oo/kg.                      NARUČI

Carvena detelina Carvena detelina Carvena detelina

Carvena detelina Carvena detelina Carvena detelina

Carvena detelina Carvena detelina Carvena detelina

Carvena detelina Carvena detelina Carvena detelina